Luvuntekijät

Tekijöihin jaettava luku:


Syötä luku!

Luvuntekijät -laskuri

Mitkä ovat luvun tekijät? Minkä lukujen kertolaskusta lopputulos muodostuu? Luvuntekijät-laskurilla saat jaettua luvun alkulukutekijöihinsä. Koska alkulukuja ei voi enää jakaa tekijöihinsä, ovat luvun tekijät aina alkulukuja.Kuinka tekijöihin jako tehdään?

Otetaan esimerkiksi luku 12. 12 saadaan kun kerrotaan luku kaksi luvulla kuusi. Vastaavasti luku kuusi voidaan muodostaa kertomalla luku kaksi ja luku kolme keskenään. Tällä tavalla saadaan luvun 12 tekijät, eli kaksi,kolme ja kolme. Tekijöihin jako on siis käytännössä: 12 = 2*6 = 2*3*2.

Mikä on alkuluku?

Alkuluku on luku, jonka voi jakaa vain itsellään ja yhdellä. Esimerkiksi luku kolme on alkuluku, koska sen voi jakaa vain luvulla yksi tai luvulla kolme. Alkulukuja ovat esimerkiksi: 1,2,3,5,7,11,13,17,19 ja 23.