Painoindeksilaskuri


Pituus (cm):

Paino (kg):Painoindeksilaskurin laskukaava

Indeksistä on olemassa eri versioita, mutta yleisimmin käytetyssä paino jaetaan pituuden neliöllä. Tarkemmin, painoindeksilaskurin laskukaava on:
Pituudessa käytetään täysiä metrejä – jos mitattava on esimerkiksi 100 kilon painoinen ja 200 senttimetriä pitkä, lasketaan hänen painoindeksinsä jakamalla 100kg neljällä (2m*2m). Tällöin henkilön painoindeksi on 25.

Yli- ja alipainoisuuden määritelmät

Painoindeksin kaavan perusteella ylipainoisuuden rajana pidetään yleensä yli 25:ttä. Vastaavasti alipainoiseksi henkilö katsotaan, jos indeksilukema on alle 18,5. Yleisesti käytettävissä olevat painoindeksirajat on listattu seuraavassa:

BMIKuvaus
Alle 15Sairaalloinen alipaino
15-17Merkittävä alipaino
17-18,5Lievä alipaino
18,5-25Normaali paino
25-30Lievä ylipaino
30-35Merkittävä ylipaino
35-40Vaikea ylipaino
Yli 40Sairaalloinen ylipaino

Keskipituinen mies (178cm) on siis taulukon mukaan normaalipainoinen, kun hän painaa vähintään 61 kiloa ja enintään 79 kiloa. Vastaavasti sairaalloisen alipainon ja ylipainon rajat hänellä olisivat 50 ja 134 kiloa. Painoindeksilaskurin tulos on herkkä pituusvaihteluille, sillä jos sama henkilö kasvaisikin esimerkiksi 5 senttimetriä, olisi hän normaalipainoinen vielä jos hän painaisi 83,5 kiloa.

Tietoa ja taustoja painoindeksistä

Painoindeksillä mitataan ihmisen pituuden ja painon suhdetta. Se huomioi siis vain painon ja pituuden – ei esimerkiksi rasva- tai lihasmassan määrää tai niiden suhdetta toisiinsa.

Varsinkin voimailulajeja harrastaville huippu-urheilijoilla on yleistä, että painoindeksin perusteella he ovat ylipainoisia, vaikka rasvaprosentti onkin pieni. Huippunyrkkeilijöillä saattaa olla jopa kolmenkymmenen ylittäviä lukemia vaikka olisivatkin kovassa kunnossa.

Toinen painoindeksiä sotkeva tekijä voi olla nesteen määrä kehossa. On tavallista, että nestettä voi olla esimerkiksi useampi kilo, jolloin painoindeksin seuraava painoluokka voi tilapäisesti ylittyä. Nesteen vaikutus ei kuitenkaan voi olla niin suuri, että se pelkästään aiheuttaisin painoindeksilaskurin tuloksen menevän sairaalloisen ylipainon puolelle normaalista painosta.

Virheitä voi tulla myös toiseen suuntaan. Normaalipainoisella henkilölläkin voi olla painoon liittyviä ongelmia,
mikäli hänellä on esimerkiksi rasvaa sisäelintensä ympärillä.

Painoindeksilaskuri ei ole tässä muodossa tarkoitettu alle 18-vuotiaille. Lapsia varten on olemassa oma painoindeksikaavansa, joka huomioi iän. Käytännössä jos lapsen painoindeksi menee esimerkiksi alipainon rajoille,
ei hän kuitenkaan välttämättä ole alipainoinen. Myös vanhuksilla painoindeksilaskuri ei välttämättä toimi enää hyvin.

Sukupuolella on myös pieni vaikutus laskurin tulosten tulkintaan. Naiset ovat toki keskimäärin miehiä lyhyempiä,
mutta kehonkoostumuksesta johtuen naisten normaalin painon raja painoindeksissä on korkeampi.