Asuntolainalaskuri


Lainan määrä (€):

Lainan korko (%):

Laina-aika (vuotta):

Lyhennystapa:


Lainan järjestelypalkkio (€):

Lainanhoitopalkkio (€/kk):Tietoa asuntolainalaskurista

Asuntolainalaskuri on oiva apuväline asuntolainan kustannusten laskemiseen. Laskurilla voit laskea lainan lyhennykset, korot ja muut kustannukset sekä niiden muutokset laina-aikana. Lainan lyhennystavoista kiinteä tasaerä, annuiteetti-, tasalyhenteinen, sekä kerralla takaisinmaksettava bullet-laina ovat mukana laskurissa.

Laskemista varten asuntolainalaskuri tarvitsee seuraavat arvot:

  • Lainan määrä: Lainattu summa kokonaisuudessaan ilman kuluja ja veroja
  • Lainan korko: Lainan korko sisältäen viitekoron (esim. euribor 12kk) ja marginaalin (esim. 0,75%)
  • Laina-aika: Kuinka monessa vuodessa laina maksetaan takaisin?
  • Lyhennystapa: Mikä lyhennystapa lainalle valitaan (alla lisää lyhennystavoista)
  • Lainan järjestelypalkkio: Lainan nostopalkkio, maksaako lainan nostaminen mitään?
  • Lainanhoitopalkkio: Kuukausittainen maksu, joka peritään koron lisäksi, esim. 3€

Termejä laskuritulostulkinnan avuksi

  • Todellinen vuosikorko: Korkoon on lisätty muut lainan kulut, esimerkiksi lainan järjestely- ja hoitopalkkiot.

Asuntolainan lyhennystavoista

Asuntolainan lyhennystapa vaikuttaa suuresti laskurin tuloksiin. Esimerkiksi tasalyhenteisen lainan maksuerän suuruus voi olla huomattavasti suurempi kuin tasaerä- tai annuiteettilainassa. Tämä johtuu siitä, että lainojen korkoja suhteessa varsinaisen lainapääoman lyhentämiseen maksetaan eri lyhennystavoissa toisistaan poikkeavasti.
Seuraavassa on käyty läpi asuntolainalaskurissa mukana olevat lainalyhennystavat.

Tasalyhtenteinen laina

Tasalyhenteisessä lainassa lainanlyhennyksen suuruus saadaan jakamalla koko lainasumma laina-ajalla. Esimerkiksi jos lainan suuruus olisi 120 000 euroa ja laina aika 10 vuotta, olisi lainan lyhennyksen suuruus 120 000 euroa / (10 v * 12) = 1000 euroa/kk , mikäli lainaa lyhennettäisiin kuukausittain. Tasalyhenteisen lainan tapauksessa korko lasketaan siten, että jäljellä oleva lainapääoma kerrotaan asuntolainan korolla ja jaetaan vielä 12:ta, jolloin saadaan kuukausikoron suuruus. Asuntolainalaskurin käyttämässä tasalyhenteisen lainan kaavassa lyhennyserä lasketaan siis seuraavasti:

Tasalyhenteisen asuntolainan kaava

A = N / t + J*P/e

Kaavassa N=Lainapääoma, t=laina-aika kuukausina, J=Jäljellä oleva pääoma, P=lainan korko ja e=lyhennysten määrä vuodessa.

Lainaerän suuruus pysyy siis koko laina-ajan samana, mutta korko pienenee sitä mukaan lainan määrä pienenee. Tämän vuoksi kuukausittain maksuerä on aluksi suuri, mutta lainan viimeisinä se lähestyy nollaa.

Tasalyhennys on asuntolainalaskurin lyhennystavoista edullisin, jos ottaa huomioon koko lainan kustannukset. Se johtuu siitä, että lainan pääoma lyhenee lainan alussa kaikista nopeiten. Toisaalta lainaajalta menee lainan hoitamiseen ja lyhentämiseen enemmän rahaa lainan alkuvaiheessa, minkä vuoksi osa asuntosijoittaista eivät usein suosi tasalyhtenteistä lainatapaa. Lisäksi esimerkiksi ensiasunnon hankkijan kannattaa harkita onko tasalyhtenteinen välttämättä sopivin lainatapa varsinkin jos työura on alkuvaiheessa.

Annuiteettilaina

Asuntolainalaskurissa annuiteettilailla tarkoitetaan käytännössä muuttuvaa tasaerälainaa. Jos korot säilyvät tässä lyhennystavassa samalla tasolla, on tasaerälainassa kuukausittainen maksuerä koko laina-ajan sama. Annuiteettilainan etu asuntolainassa on siis sen ennustettavuus verrattuna tasalyhenteiseen lainatapaan.

Annuiteettilainassa lainan lyhennyksen

Tasaerälaina

Bullet-laina